19 ŞUBAT ∞

Gönül okşayıcı sözler çoğu kez tuzaktır, gerçekliğini anlamak için sezgilerinden başka rehberin de yoktur. Küçük de olsa bir çıkar bağlantısı varsa, sözlerin tadını çıkar ama etkisinde de kalma derim. “Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanır.” diyor bir Alman Atasözü.